Logowanie
Login

Hasło

Zapamiętaj mnie
Nie pamiętasz hasła?
28 listopada 2023
Aktualności
Zespół "Śląsk" Wojciechowi Korfantemu
środa, 05 sierpnia 2009
Artyści Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny po wakacyjnej przerwie powrócili do Koszęcina do intensywnej pracy, przygotowują się do serii koncertów upamiętniających Wojciecha Korfantego, dyktatora III Powstania Śląskiego, działacza narodowego na Śląsku, męża stanu II Rzeczypospolitej Polskiej. Koncerty Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” w Warszawie i Katowicach stanowią kulminację wojewódzkich obchodów Roku Korfantego ustanowionego w 70 rocznicę śmierci tego wielkiego Ślązaka.

Image

Bogusław Śmigielski, Marszałek Województwa Śląskiego i Zygmunt Łukaszczyk, Wojewoda Śląski zapraszają w imieniu Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” w dniu 15 sierpnia o godz. 20.00 na uroczysty koncert poświęcony Wojciechowi Korfantemu, który odbędzie się w Bazylice Archikatedralnej p.w. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela przy ul. Kanoniej 6 w Warszawie. Wykonawcami koncertu będą soliści, chór i orkiestra Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny oraz Józef Skrzek. Zespół „Śląsk” zaprezentuje pieśni narodowe, religijne oraz pieśni powstańców śląskich, a Józef Skrzek własne kompozycje. Patronat honorowy nad tym koncertem objęli: Metropolita Katowicki abp Damian Zimoń, Metropolita Warszawski abp Kazimierz Nycz oraz Minister Obrony Narodowej Bogdan Klich.

   20 sierpnia w Katowicach rozpoczną się uroczystości związane z 70. rocznicą pogrzebu Wojciecha Korfantego. Uroczystości organizuje Związek Górnośląski przy współpracy Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny. Rozpoczną się one o godz. 16.00 Mszą św. w Kościele p.w. Piotra i Pawła – „Wojciech Korfanty – In Memoriam”, podczas której oprawę artystyczną zapewni Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”.
Po zakończeniu nabożeństwa delegacje przejdą pod Pomnik Wojciecha Korfantego na Placu Sejmu Śląskiego, gdzie w hołdzie wielkiemu Ślązakowi zostaną złożone kwiaty.
Na zakończenie uroczystości na telebimie zostanie pokazany fabularyzowany dokument o życiu i działalności Wojciecha Korfantego, przygotowany przez realizatorów Telewizji Katowice, a zatytułowany „W pogardzie i chwale”.

   Kulminacyjnym punktem programu wojewódzkich obchodów Roku Korfantego będzie wielkie plenerowe multimedialne widowisko Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”, z udziałem Józefa Skrzeka, Justyny Steczkowskiej i grupy taneczno-akrobatycznej Mira-Art z Gdyni. Widowisko zatytułowane „Wojciechowi Korfantemu – Rapsod Śląski”, które odbędzie się 22 sierpnia o godz. 21.00 na Placu Sejmu Śląskiego, u stóp Pomnika Wojciecha Korfantego, w scenerii Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Mieszkańców Katowic i województwa zaprasza na nie Marszałek Województwa Śląskiego Bogusław Śmigielski. Widowisko upamiętnia wkład Wojciecha Korfantego i Powstańców Śląskich w przyłączenie Górnego Śląska do Macierzy. W miesiącu sierpniu przypada nie tylko 70. rocznica śmierci dyktatora III Powstania Śląskiego, ale także 90-lecie I Powstania Śląskiego i 89-lecie drugiego z Powstań Śląskich.  Jest to spektakl o najważniejszej z wartości patriotycznych Polaków – umiłowaniu wolności.

   Widowisko uatrakcyjnią: najnowsze techniki światła i dźwięku, multimedialne kompozycje fotografii, filmów archiwalnych i efekty laserowe. Widowisko rozpocznie się „wyjściem Powstańców Śląskich ku Polsce”, a zakończy finałowym aktem zjednoczenia Polski z Europą. Tkankę muzyczną widowiska stanowią specjalne kompozycje Józefa Skrzeka, wywodzącego się z rodziny Powstańców Śląskich znakomitego instrumentalisty i kompozytora, utrzymane w klimacie okresu zmagań o przyłączenie Górnego Śląska do Macierzy oraz oryginalne pieśni powstańcze, które usłyszymy w wykonaniu artystów Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” i popularnej piosenkarki Justyny Steczkowskiej. Dopełnieniem będą układy choreograficzne, których twórcami są: Zofia Czechlewska, Michał Zubkov i Jarosław Świątek – soliści i pedagodzy baletu Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”. Przekazanie wiedzy o dziejach Polski i regionu w nowoczesnej, multimedialnej formie jest w zamierzeniu artystów, pracujących pod kierownictwem artystycznym Józefa Skrzeka i Izabeli Migocz, wydarzeniem nowatorskim, uderzającym w emocje współczesnego pokolenia.

   Organizatorem tego wydarzenia jest Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk", całość reżyserują: Grzegorz Kupiec i Hanna Niemiec. To wielkie widowisko artystyczne będziemy mogli podziwiać  za sprawą pomysłu Dyrektora Zespołu „Śląsk” pana Adama Pastucha, który jest jednocześnie producentem spektaklu.

   Wojciech Korfanty urodził się 20 kwietnia 1873 roku w Siemianowicach Śląskich.
W zgodnej opinii historyków, politologów i publicystów, należy on do grona czołowych polityków polskich czasów najnowszych. Jego działalność na płaszczyźnie politycznej, społecznej, gospodarczej oraz publicystyczno-prasowej pozyskała mu zarówno rzesze oddanych zwolenników, jak i zagorzałych wrogów. Jako przywódca i ideolog ruchu narodowo-demokratycznego na Górnym Śląsku, pierwszy od Wiosny Ludów poseł polski z tej dzielnicy do niemieckiego parlamentu, komisarz plebiscytowy, dyktator III Powstania Śląskiego oraz poseł i senator II RP – przez blisko pół wieku znajdował się w centrum wydarzeń nie tylko na Górnym Śląsku, ale również w całej Polsce.

   Od początku swojej działalności politycznej Wojciech Korfanty występował przeciwko germanizacyjnej polityce rządu pruskiego. Zgodnie z podstawami programowymi Narodowej Demokracji głosił hasła nierozerwalnej łączności Górnoślązaków z narodem polskim. Domagał się równouprawnienia narodowego Polaków w państwie pruskim. W latach 1903-1912 i w 1918 roku był posłem do Reichstagu, a w latach 1903-1918 do pruskiego Landtagu. W październiku 1918 roku wystąpił w Reichstagu z głośnym żądaniem przyłączenia do Polski wszystkich ziem polskich zaboru pruskiego. Wojciech Korfanty był jednym z organizatorów i przywódców Powstania Wielkopolskiego. W styczniu 1920 roku został mianowany komisarzem plebiscytowym na Górnym Śląsku. W 1921 roku stanął na czele III Powstania Śląskiego, ale - jako przeciwnik polityki faktów dokonanych i rozstrzygnięć zbrojnych - po pierwszych sukcesach dał rozkaz wstrzymania działań zbrojnych i czekania na decyzję mocarstw Endenty.

   W II Rzeczypospolitej Korfanty został jednym z przywódców Chrześcijańskiej Demokracji, a po połączeniu w 1937 roku Chadecji i Narodowej Partii Robotniczej w Stronnictwo Pracy – pierwszym jej prezesem. W 1930 roku wraz z innymi przeciwnikami marszałka Józefa Piłsudskiego został osadzony w twierdzy brzeskiej. W 1931 roku,  w 10 rocznicę plebiscytu Korfanty w jednym z artykułów poświęconym temu wydarzeniu napisał m.in.:"… czas, w którym walczyliśmy o Śląsk, "twórca i budowniczy" Polski uznał za najwłaściwszy dla urządzenia wyprawy na Kijów. Gdyśmy usiłowali wbijać słupy graniczne w Odrę, on wyzwalał Ukraińców. Bolszewicy stanęli pod bramami Warszawy, młode państwo nasze stanęło nad brzegiem przepaści. Gdyśmy nawoływali lud, by szedł do Polski, Niemcy na ulicach Bytomia, Katowic i wszystkich miast śląskich odpowiadali nam: Warschau gefallen! Koniec Polski!". Zdrowy duch narodu, jego myśl obywatelska uratowały młode państwo od zguby, ale za światoburcze pomysły i zamiary "twórcy i budowniczego Polski, zapłaciliśmy utratą najcenniejszej części Śląska Cieszyńskiego i połowy Śląska Górnego…".

   Od 1935 roku Wojciech Korfanty przebywał na emigracji, najpierw w Czechosłowacji, a potem we Francji. W 1939 roku wobec niemieckiego zagrożenia wrócił na Śląsk, za co po dwóch dniach został aresztowany i umieszczony w więzieniu mokotowskim w Warszawie. Zwolniony 20 lipca, w stanie wyczerpania, kilka dni później poddał się operacji, która jednak nie poprawiła jego stanu zdrowia. Zmarł 17 sierpnia 1939 roku w Warszawie. Jego pogrzeb w Katowicach w dniu 20 sierpnia 1939 stał się wielką manifestacją – uczestniczyło w nim ponad 5 tysięcy ludzi.